Peerani Dadima{RA}

Peerani Dadimah also known as Dadi Sakina{RA} or Dadi Noorjahan{RA} is a Walia in Mauritius.The mazar{SHRINE} of Dadima is at Terre Rouge,in Mauritius.The urs of Dadi is celebrated every year on 16th Rabbi ul Awwal.

Peerani Dadi

Urs shareef of Dadima(RA),20th Feb 2011: